AVTOBUSNO OGLAŠEVANJE

ZUNANJE OGLASNE POVRŠINE

Avtobus predstavlja NAJVEČJI ZUNANJI MEDIJ V GIBANJU. Avtobusi z oglasnimi sporočili nenehno krožijo po mestih in njihovi okolici, ter s tem pripomorejo h kar največji izpostavljenosti oglasnih sporočil.

PREDNOSTI AVTOBUSNEGA OGLAŠEVANJA

velika časovna izpostavljenost oglasnih površin
zelo zanimiv in udaren zunanji medij
dober doseg in frekvenca oglasnih površin
avtobusi so integriran del vsakdanjega življenja potrošnikov
odlična sinhronizacija z mestnim okoljem in vsakdanjim mestnim vrvežem
ne zahteva nikakršnega dodatnega poseganja v okolje
ugoden časovni trenutek kontakta s potrošniki
oglasna sporočila na avtobusih dosegajo visoko stopnjo prepoznavnosti

FORMATI OGLASNIH POVRŠIN

CELI BUS

Celotna poslikava avtobusa v oglasne namene predstavlja najbolj učinkovit način izrabe avtobusa kot medija in dosega največjo opaznost oglasnega sporočila.

Avtobus v celoti opremljen z oglasnimi sporočili postane še posebej viden in izstopajoč.

Predstavlja ogromen objekt oglaševanja. Njegova velikost preseneča in pritegne poglede vseh v njegovi okolici, hkrati pa ustvarja vtis mogočnosti oglaševalca.

ZGIBNI (celi zgibni bus s stekli)
SOLO (celi solo bus s stekli)

LEVA STRAN

Oglasna sporočila na levi strani avtobusov so namenjena tako voznikom in njihovim sopotnikom, kot tudi pešcem in ostalim mimoidočim.

Njihova oblikovna zasnova mora biti jasna in čitljiva, saj ga občinstvo sprejema hitro oz. v kratkem časovnem obdobju.

MEGA - z
(cela leva stran zgibnega busa)
MEGA - s
(cela leva stran zgibnega busa)
MAXI - z (400 x 240cm)
MAXI - s (400 x 240cm)
MEDIUM - z (250 x 240cm)
MEDIUM - s (250 x 90cm)

DESNA STRAN

Oglasna sporočila na desni strani avtobusa so lahko zasnovana bolj informativno, saj so namenjena pretežno potnikom in čakajočim na postaji ter mimoidočim, ki lahko oglasna sporočila preberejo iz neposredne bližine.

MINI (150 x 240cm)
MINI (150 x 240cm)

ZADNJA STRAN

Oglasna sporočila na zadnji strani avtobusa so namenjena pretežno voznikom in njihovim sopotnikom. Še posebej to velja za pozicijo ZADAJ – pol, medtem ko je pozicija ZADAJ - cela precej orientirana tudi na čakajoče na postaji in mimoidoče ter usmerjena na potenciranje nakupnih odločitev.

Posebnost oglasne površine na zadnji strani avtobusa je možnost podaljšanega spremljanja le-te.

ZADAJ - cela
(cca 245 x 240cm)
ZADAJ - pol
(cca 215 x 90cm)
OGLEJTE SI NAŠE REFERENCE.
REFERENCE

DOLGOROČNI ZAKUPI

Posebnost dolgoročnih image oglasnih kampanj na večjih oglasnih površinah avtobusa je,

 • Izredno močan vizualni apel na občinstvo ter
 • Spodbujanje zavedanja in grajenje prepoznavnosti blagovne znamke oglaševalca.

Avtobus ponuja vpadajočo oglasno platformo, ki zagotavlja:

 • velikost,
 • visoko frekvenco,
 • dobro pokritost,
 • učinek mogočnosti ter
 • odličen doseg v mestih ter njihovi okolici
 • DOLŽINA ZAKUPA: 6 do 12 mesecev ali več
 • NAMEN: Graditev in krepitev blagovne znamke, image oglaševanje
 • POVRŠINE: večje površine (celi bus, MEGA površine)
 • KOLIČINA: 1 do 5 oglasnih površin

KRATKOROČNI ZAKUPI

Kratke, produktno usmerjene oglasne kampanje na več manjših oglasnih površinah avtobusa omogočajo oglaševalcem hiter in učinkovit nagovor mobilne populacije.

Oglasna sporočila na avtobusu dosežejo potencialne potrošnike, kjer je to pomembno. Razvejanost mestnih prog avtobusu omogoča dostop do mesta nakupa, s čimer lahko vpliva na pred-nakupno odločitev potrošnika.

 • DOLŽINA ZAKUPA: 1 do 3 mesecev
 • NAMEN: pospeševanje in podpora prodaji, produktno oglaševanje
 • POVRŠINE: manjše površine (MAXI, MEDIUM, MINI, ZADAJ-pol, ZADAJ-cela)
 • KOLIČINA: osnovna kampanja (do 5% mestne flote avtobusov),
  močna kampanja (do 10% mestne flote avtobusov)

POSEBNI ZAKUPI

PROMOCIJA

Naročnikom omogočamo, da na najetem avtobusu v času kampanje izvajajo dodatne promocijske in druge aktivnosti, kot na primer:

 • deljenje letakov
 • deljenje promocijskih produktov (sampling)
 • animacija (maskote, krajše predstavitve, itd.)

najem brandiranega avtobusa

Za posebne potrebe in kreativne rešitve, naročnikom ponujamo najem poslikanega avtobusa za lastne potrebe, kot so:

 • Prevozi na lokacije dogodkov (koncerti, konference, otvoritve ...)
 • Izvedba dogodka na samem avtobusu (tiskovna konferenca, predstavitev novega izdelka, modna revija ...)
 • Posebni prevozi
ZA VEČ INFORMACIJ NAS KONTAKTIRAJTE.
PIŠITE NAM

DOSEG AVTOBUSNEGA OGLAŠEVANJA

DOSEG POTROŠNIKOV:

Oglasna sporočila na avtobusih dosežejo:

 • potnike,
 • čakajoče na postaji,
 • pešce in mimoidoče,
 • voznike drugih vozil in njihove sopotnike ter
 • ostale udeležence v prometu
Podatki veljajo za območje Ljubljane v okviru LPP. N694, M:43%, Ž:57%, vir: Media Bus d.o.o.

ZAKAJ JE AVTOBUSNO OGLAŠEVANJE UČINKOVITO?

ljudi redno spremlja in prebira oglasna sporočila na zunanjosti avtobusa
avtobusi so dnevno razporejeni na drugo progo, s čimer je zagotovljena večja vidnost in frekvenca oglasnih sporočil
edini zunanji medij v gibanju - povprečna hitrost avtobusa je 10 do 15km/h
več kot polovica odrasle populacije je v zadnjem tednu videlo oglasno sporočilo na avtobusu
več kot 90 % ljudi v mestu živi v bližnji okolici avtobusne proge
66 % med 20 in 50 letom starosti se spomni vsaj enega oglasnega sporočila na avtobusu
93 % ljudi smatra avtobus kot nemoteč in mestu prijazen medij
80% ljudi med 10 in 40 letom starosti je videlo oglasno sporočilo na avtobusu v zadnjem tednu
OGLEJTE SI NAŠE REFERENCE.
REFERENCE