EKIPA

Vodstvo

Administracija

Trženje in Prodaja - Avtobusno oglaševanje

Trženje in Prodaja - Poslikava vozil in Digitalni tisk

Nameščanje oglasov in vzdrževanje

Produkcija in oblikovanje